Onze Vrienden genieten enkele privileges, zoals het bijwonen van de generale repetitie.
Wilt u ook vriend worden? Of wilt u meer weten over ons Vriendenprogramma? Kijkt u dan op de site onder het menu "Vrienden...". 

Onze site maakt gebruik van cookies. Daarmee kunnen we het gebruik van de website analyseren.

Indien u de instelling van uw browser niet wijzigt gaat u akkoord met het gebruik van cookies door onze website. Lees meer...

Akkoord

We hebben weer twee prachtige uitvoeringen mogen beleven op Witte Donderdag 's avonds en Goede Vrijdag overdag. Hieronder de recensie die in het Brabants Dagblad van zaterdag 26 maart 2016 stond.

 

Koren    Vocaal Ensemble Markant Solisten Stephan Adriaens - Evangelist
  Maasstedelijk Jongens- en Meisjeskoor   Martijn Sanders - Christus
Orkest Concerto Brabant   Bernadeta Astari - sopraan
      Francine Vis - alt
      Stephen Chambers - tenor
      Milan Siljanov - bas/bariton


Voorafgaand aan de uitvoeringen spreekt de voorzitter van de Stichting over de parallel tussen het verhaal van de Matthäus Passion en de gebeurtenissen in onze huidige wereld. Met name doelt hij daarbij op de aanslagen in Brussel.

 

....van harte welkom in deze aangenaam warme kerk en ook een hartelijk welkom aan de 111 musici die voor ons klaar staan.

Met de vreselijke gebeurtenissen van jongstleden dinsdag nog zo kort in het verschiet kan ik niet anders dan ook hier stil te staan bij; dat groot verdriet, die onmacht, de boosheid, lafheid, onzekerheid, angst, pijn, het onrecht, de intollerantie en het verraad aan onze samenleving. Het zijn gekrenkte waarden en gevoelens die in meer of mindere mate bij ons allen opspelen.
Bach’s Matthäus kent veel parallellen: ontrouw, bedrog, verraad, verloochening, geweld en lijden, maar nadrukkelijk ook troost, geloof, hoop en liefde. Goed is het dan ook dat ook de uitvoering van vandaag ieder van ons voldoende momenten kan geven van contemplatie en troost.

Toch vierden en vieren wij, gisteren en vandaag, het derde lustrum van onze passieconcerten. Het is dan ook een groot voorrecht dat ik voor het vijftiende jaar op rij u vanaf deze kansel mag toespreken. Deze en verleden week wordt in ons land de Matthäus Passion maar liefst 192 maal uitgevoerd.
Er is mij vaker gevraagd wat maakt de uitvoering in Heusden nou bijzonder? .....we zijn al weken tevoren uitverkocht met bezoekers van werkelijk uit het hele land. Ik heb daar een heel eenvoudig antwoord op : “In Heusden beleef je de Passie”. En dat heeft te maken met vooral mensen en ook omstandigheden die ervoor zorgen dat ook u telkenjare diezelfde ervaring hebt.

Wat de uitvoering betreft: over alle voorbije (en ook komende jaren) een unieke samenwerking van hetzelfde koor en orkest, meer dan 50 gezamenlijke Passie- en Kerstconcerten, klankkleuren die naar elkaar zijn toegegroeid. Elk jaar wordt ook zeer veel aandacht besteed aan het samenstellen van een qua stemtypes en karakters harmonieuze solistencast.
Wat de omstandigheden betreft: wat zijn wij blij met deze unieke mooie sobere en toch warme kerk met zijn prachtige houten ton-gewelf en daardoor schitterende akoestiek. Voeg daar ook nog eens de locatie van de kerk in de gastvrije en sfeervolle Vesting Heusden bij. Maar naast deze triple A van Bach’s Matthäus, déze kerk én het mooie Heusden, maken óók hier, de mensen het verschil.

-de grote persoonlijke betrokkenheid van mijn mede-bestuurders over alle voorbije jaren, waar ik hen zeer dankbaar voor ben;
-de talloze vrijwilligers van deze kerk en van mijn Heusdense Rotaryclub;
-het bijzondere gastvrije kostersechtpaar;
-maar óók het enthousiasme van u, ons publiek, met wie wij ons inmiddels zo verwant voelen. De talloze mooie reacties die we van u ontvangen, uw trouw aan onze concerten.

Dat alles maakt dat wij, u en de organisatie dus, het gevoel hebben dat je hier in Heusden de Passie werkelijk beleeft. Ik hoop dat u inmiddels voldoende opgewarmd bent om ten volle te kunnen genieten van wat koor, orkest en solisten u aanstonds gaan bieden. Ik beloof u zij zullen uw hart verwarmen.

Wens ik u ten slotte een inspirerend en ontroerend concert toe, als opmaat voor een vreugdevol Pasen.